Wyjazdowe zajęcia praktyczne w Gospodarstwie Agroturystycznym

Dnia 17.11.2014 r. studenci II roku ekonomii,  specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach praktycznych w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Dajany” Danuty Kostrzyńskiej w Jastrzębi. Studenci na miejscu poznali specyfikę prowadzenia rodzinnej firmy agroturystycznej. Zapoznali się również z bogatą ofertą gospodarstwa. Czynnie uczestniczyli m.in. w wypieku tradycyjnego chleba i ciast.