Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Kształcenie na profilu praktycznym w szkolnictwie wyższym – założenia reformy, stan obecny, perspektywy. Refleksje i doświadczenia z realizacji polsko-norweskiego projektu.

SYMTUR - Konferencja - PLAKAT

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kształcenie na profilu praktycznym w szkolnictwie wyższym
– założenia reformy, stan obecny, perspektywy.
Refleksje i doświadczenia z realizacji polsko-norweskiego projektu.

25 kwietnia 2016 roku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz formułowanie postulatów dotyczących roli wyższych szkół zawodowych w rozwoju lokalnym, integracji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, innowacyjnych rozwiązań w kształceniu na potrzeby rynku pracy oraz wdrażania praktycznego profilu studiów.

Konferencja stanowi podsumowanie polsko-norweskiego projektu pt. „Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności – Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim”.

Podczas konferencji nastąpi promocja książki pt. „Praktyczne kształcenie w szkole wyższej. Firma symulacyjna jako innowacyjna metoda kształcenia.” będącej unikalnym podręcznikiem metodycznym.

W trakcie konferencji odbędzie się prezentacja warsztatowych metod pracy z wykorzystaniem firmy symulacyjnej.

Konferencja i publikacja jest skierowana do nauczycieli akademickich oraz nauczycieli szkół średnich, przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji rządowej współpracujących z uczelniami zawodowymi, praktyków, studentów i wszystkich zainteresowanych problemem innowacyjności w procesie dydaktycznym szkół wyższych.
Program konferencji zostanie ogłoszony w późniejszym terminie, po zakończeniu procesu rejestracji.

Problematyka konferencji:

 1. Integracja szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 2. Nowe rozwiązania w kształceniu na potrzeby rynku pracy, wdrażanie rozwiązań reformy szkolnictwa wyższego w zakresie kształcenia na profilu praktycznym.

Dodatkowo odbędzie się prezentacja wypracowanych i wdrożonych innowacyjnych narzędzi dydaktycznych (metoda firmy symulacyjnej)

Patronat Honorowy:

 • JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa
 • Prezydenta Tarnowa – Roman Ciepiela

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Anna Łabno
 • prof. dr hab. Czesław Nowak
 • dr hab. Marek Frankowicz
 • dr hab. Piotr Dobosz, prof. PWSZ
 • dr hab. Krzysztof Firlej, prof. PWSZ
 • dr hab. Stanisław Sorys, prof. PWSZ
 • dr Anna Gądek, doc. PWSZ
 • dr inż. Jarosław Mikołajczyk
 • dr Jolanta Stanienda

Komitet Organizacyjny:

 • dr Anna Gądek, doc. PWSZ
 • dr Jolanta Stanienda
 • mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy
 • mgr Dorota Koptiew
 • mgr Renata Babuśka
 • mgr inż. Marek Niedziela

Język konferencji: polski

Program konferencji

 • 8.00 – 8.45 :: Rejestracja gości
 • 9.00 – 9.30 :: Otwarcie konferencji – dr Anna Gądek, doc. PWSZ – koordynator projektu, Przedstawiciel Władz PWSZ

Część merytoryczna

 • 9.30 – 9.50 :: Założenia reformy szkolnictwa wyższego w zakresie prowadzenia studiów na profilu praktycznym – dr Anna Gądek, doc. PWSZ
 • 9.50 – 10.10 :: Europejski wymiar wyższego szkolnictwa zawodowego. Perspektywy dla Polski – dr hab. Marek Frankowicz
 • 10.10 – 10.30 :: Rozwój, stagnacja czy kryzys kształcenia zawodowego w szkołach wyższych – dr hab. Piotr Dobosz, prof. PWSZ
 • 10.30 – 11.00 :: przerwa kawowa
 • 11.00 – 11.15 :: Dylematy kształtowania postawy obywatelskiej – prof. dr hab. Anna Łabno
 • 11.15 – 11.30 :: Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych na przykładzie przedsiębiorców z Tarnowa – dr Jolanta Stanienda
 • 11.30 – 11.45 :: Turystyka w programie studiów Lillehammer University College a potrzeby i możliwości kształcenia w zakresie turystyki w PWSZ w Tarnowie  – prof. dr hab. Czesław Nowak
 • 11.45 – 12.30 :: Dyskusja
 • 12.30 – 12.45 :: Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne SYMTUR jako przykład wdrożonego projektu dydaktycznego w szkole wyższej- mgr Dorota  Koptiew
 • 12.45 – 13.00 :: Projekt polsko-norweski SUSTMAN, przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i procesy produkcji jako przykład innowacji i dobrej praktyki –   mgr Beata Łazarska, dr Karolina Zawieja-Żurowska
 • 13.00 – 13.15 :: Model ekonometryczny jako efektywny i innowacyjny środek dydaktyczny – mgr inż. Michał Koptiew
 • 13.15 :: Podsumowanie i zakończenie konferencji
 • 13.30 – 13.45 :: Zwiedzanie pracowni symulacyjnej i zakończenie konferencji
 • 14.00 – 15.00 :: Obiad

Miejsce konferencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

Kontakt:

dr Anna Gądek, doc. PWSZ
tel. 793 07 07 99
e-mail: symtur@pwsz.tarnow.pl

Ważne daty:

 • Termin zgłoszenia udziału w konferencji: 5 marzec 2016 r.
 • Termin zgłoszenia tez referatu: 15 kwietnia 2016 r.

Strona internetowa

Dokumenty

Patronat honorowy

 

malopolska patronat_honorowy_prezydenta

Patronat medialny

logo_ext_biale rdn_poziom

telewizjaimav_transparent